U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1542021040716_784890 -
Ngày đặt hàng: 15/04/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: nguyễn thị nam
Địa chỉ: 314 cô bắc P. Cô Giang Q.1 TPHCM
Điện thoại: 0932902307

Email:

Ghi chú đơn hàng :