U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1552019085153_11485 -
Ngày đặt hàng: 15/05/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: nguyễn thị thủy
Địa chỉ: trạm cân -chân cầu vượt sóng thần-dĩ an -bD
Điện thoại: 0917999488

Email:

Ghi chú đơn hàng : GỌI điện trk khi giao hàng ,