U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1562021085625_859047 -
Ngày đặt hàng: 15/06/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1210.000 ₫210.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1210.000 ₫210.000 ₫
Tạm tính:420.000 ₫
Tổng tiền:420.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Đỗ Ngọc Quang
Địa chỉ: 336/1D Vường Lài tổ 4 khu phố 1 phường An phú đông quận 12 tp hCM
Điện thoại: 0869948779

Email:

Ghi chú đơn hàng :