U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1582019121223_860122 -
Ngày đặt hàng: 14/08/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫

Dầu xả Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:600.000 ₫
Tổng tiền:600.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Phạm ngọc phương uyen
Địa chỉ: 81/4 vũ trọng phụng lộc thanh bảo lộc lâm đômgf
Điện thoại: 0373390031

Email:

Ghi chú đơn hàng :