U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_16102018065550_463538 -
Ngày đặt hàng: 16/10/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Song toàn
Địa chỉ: Xóm 18 , xã nghi lâm , huyện nghi lộc , nghệ an
Điện thoại: 0856130031

Email:

Ghi chú đơn hàng : ..