U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_16112018023818_971812 -
Ngày đặt hàng: 16/11/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên:
Địa chỉ: 501/6 Kha Vạn Cân, phường Linh đông, Thủ Đức
Điện thoại: 0375143321

Email:

Ghi chú đơn hàng : Vì có thể hàng được giao tới khi cháu đang học Trên trường nên lúc đó cháu sẽ không đi lấy được. Mong shop thông cảm và gửi lại lúc khác cho cháu!