U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_16112018115820_691938 -
Ngày đặt hàng: 16/11/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Trần Hoài bắc
Địa chỉ: Cao ốc An Khang, số 28, đường 19, P. An Phú, Q2
Điện thoại: 0397896092

Email:

Ghi chú đơn hàng : giao chiều 16/11/2018