U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_16112019113745_866042 -
Ngày đặt hàng: 16/11/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

2390.000 ₫780.000 ₫

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

3390.000 ₫1.170.000 ₫
Tạm tính:1.950.000 ₫
Tổng tiền:1.950.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trương Thị Kim Phượng
Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, phuong 2, quan Tân a Bình
Điện thoại: 0903803776

Email:

Ghi chú đơn hàng : Trong giờ hành chánh