U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1612019084252_305296 -
Ngày đặt hàng: 16/01/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyenthiphuongthao
Địa chỉ: 108 nguyen huu tho phuong tan hung quan 7
Điện thoại: 0909053713

Email:

Ghi chú đơn hàng :