U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_162022061656_978018 -
Ngày đặt hàng: 01/06/2022
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Úc

Mã :
Danh mục : Sữa

3720.000 ₫2.160.000 ₫
Tạm tính:2.160.000 ₫
Tổng tiền:2.160.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Thao
Địa chỉ: The Golden star, 58 b Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Quận 7
Điện thoại: 0966872770

Email:

Ghi chú đơn hàng :