U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1672019075632_243255 -
Ngày đặt hàng: 16/07/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Đoàn Thị Mỹ Trâm
Địa chỉ: 156 Đặng Văn Bi, P.Bình Thọ Quận Thủ Đức
Điện thoại: 0987048458

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao hàmg vào khung giờ 3:00 - 5:00