U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1672019112529_816258 -
Ngày đặt hàng: 16/07/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trương thái huy
Địa chỉ: 55 lê quốc hưng, p12,q4
Điện thoại: 0902601264

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao hàng giúp trong hôm nay