U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1672020011611_326006 -
Ngày đặt hàng: 16/07/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần thị hồng cúc
Địa chỉ: 58 cAO vĂN lẦU, PHƯỜNG 1, QUẬN 6
Điện thoại: 0932926211

Email:

Ghi chú đơn hàng : GIAO GIỜ HÀNH CHÍNH DÙM MÌNH