U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1692018100524_404761 -
Ngày đặt hàng: 16/09/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Thị Ngà
Địa chỉ: Hồng Thái- Lạc Hồng- Văn Lâm- Hưng Yên
Điện thoại: 01673686752

Email:

Ghi chú đơn hàng : Gọi điện trước khi giao hàng