U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_17102018093711_187275 -
Ngày đặt hàng: 17/10/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Minh Thu Le
Địa chỉ: 120/22 MAI THỊ LỰU P ĐAKAO Q1
Điện thoại: 0933900961

Email:

Ghi chú đơn hàng : Gọi điện thoại trước khi đến giao hàng