U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_17112018042753_581707 -
Ngày đặt hàng: 16/11/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: To5kp3,p.Trảng Dài,Tp Biên Hòa,T.Ðong Nai
Điện thoại: 0903379757

Email:

Ghi chú đơn hàng :