U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1712019011130_602804 -
Ngày đặt hàng: 17/01/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫

Dầu xả Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:600.000 ₫
Tổng tiền:600.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn thị thu hằng
Địa chỉ: 88/5B ấp 6, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM
Điện thoại: 0915844859

Email:

Ghi chú đơn hàng :