U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1712019040228_933883 -
Ngày đặt hàng: 17/01/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

6300.000 ₫1.800.000 ₫
Tạm tính:1.800.000 ₫
Tổng tiền:1.800.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: huỳnh Tú
Địa chỉ: 13 đường 48C phường tân tạo quận bình tân
Điện thoại: 0903175303

Email:

Ghi chú đơn hàng : mình muốn mua 1 lốc 6 hộp !