U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1752019042036_220105 -
Ngày đặt hàng: 17/05/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyen Thi Kim Hoa
Địa chỉ: 635/2X Hưng Phú, P9, Q8
Điện thoại: 0908573388

Email:

Ghi chú đơn hàng :