U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1772020093300_584201 -
Ngày đặt hàng: 17/07/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Hồng Phương
Địa chỉ: 14 Trần Não, P,An Phú, Q2
Điện thoại: 0989048229

Email:

Ghi chú đơn hàng : NH TMCP phương đông (oCB)