U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1782022121116_74524 -
Ngày đặt hàng: 17/08/2022
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu Gội + Xả Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫
Tạm tính:220.000 ₫
Tổng tiền:220.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trịnh Kim Hòa
Địa chỉ: 172 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. HCM
Điện thoại: 0918038769

Email:

Ghi chú đơn hàng :