U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1792019045205_54730 -
Ngày đặt hàng: 17/09/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Ngọc lan
Địa chỉ: 26 phan văn trị phường 7 gò vấp
Điện thoại: 0376772107

Email:

Ghi chú đơn hàng : Nhà hàng the chateau đối diện nhà hàng hương phố