U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_18102018050137_907387 -
Ngày đặt hàng: 18/10/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

2300.000 ₫600.000 ₫
Tạm tính:600.000 ₫
Tổng tiền:600.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê hùng
Địa chỉ: 11/2 Trịnh thị Ngọc Lữ, phuòng Lam SơnTp Thanh hoá
Điện thoại: 0912275823

Email:

Ghi chú đơn hàng :