U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_18112021081810_729178 -
Ngày đặt hàng: 18/11/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu Gội + Xả Biotin

1400.000 ₫400.000 ₫

Dầu xả Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu Gội + Xả Biotin

1400.000 ₫400.000 ₫
Tạm tính:800.000 ₫
Tổng tiền:800.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lưu Mỹ Khanh
Địa chỉ: 164 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6
Điện thoại: 0396124444

Email:

Ghi chú đơn hàng :