U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_182019091126_928749 -
Ngày đặt hàng: 01/08/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyen
Địa chỉ: 346 ben van don,f1,q4
Điện thoại: 0708605076

Email:

Ghi chú đơn hàng : Mat tien huong bo Song giao hang t2-t6