U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1832019094521_604252 -
Ngày đặt hàng: 18/03/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

2390.000 ₫780.000 ₫

Dầu xả Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫
Tạm tính:1.170.000 ₫
Tổng tiền:1.170.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Thanh Phú
Địa chỉ: 18D Tân Bình (Nhà khách Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 0903484246

Email:

Ghi chú đơn hàng :