U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1852019053946_313692 -
Ngày đặt hàng: 18/05/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫

Dầu xả Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫

Natrol Biotin 10,000Mcg

Mã :
Danh mục : Thực phẩm chức năng

1180.000 ₫180.000 ₫

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:1.260.000 ₫
Tổng tiền:1.260.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Bùi Thùy Giang
Địa chỉ: 53 Hàng Thiếc
Điện thoại: 0868251098

Email:

Ghi chú đơn hàng : chỉ giao sáng. sáng t2,3,5 em không có nhà