U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1862019091639_643462 -
Ngày đặt hàng: 18/06/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyen Khanh Minh
Địa chỉ: Lau 2 Toa nha Centre point-106 Nguyen Van Troi, p8, Quan Phu Nhuan
Điện thoại: 0989936270

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao hang trong gio hanh chinh, goi dien truoc khi giao hang