U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1872019020659_516154 -
Ngày đặt hàng: 18/07/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần ý nhi
Địa chỉ: 217 nguyễn văn linh, khối 3, thị trấn núi thành, quảng nam
Điện thoại: 0832235446

Email:

Ghi chú đơn hàng :