U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1882018020311_365134 -
Ngày đặt hàng: 18/08/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

2220.000 ₫440.000 ₫
Tạm tính:440.000 ₫
Tổng tiền:440.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần Thị Thuỳ Trang
Địa chỉ: 567/4 đỗ xuân hợp quận 9
Điện thoại: 01269868629

Email:

Ghi chú đơn hàng :