U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1912019103212_483853 -
Ngày đặt hàng: 19/01/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Hoàng Minh Thi
Địa chỉ: 31/30/10 Lê Lai, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0356680236

Email:

Ghi chú đơn hàng :