U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_19122019061929_847865 -
Ngày đặt hàng: 18/12/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

3300.000 ₫900.000 ₫
Tạm tính:900.000 ₫
Tổng tiền:900.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Đặng thị thanh thuỷ
Địa chỉ: Nhà 10/442 bạch đằng , HaNoi
Điện thoại: 0919136268

Email:

Ghi chú đơn hàng : Dữa dành cho trẻ sơ sinh 0-6 tháng tuổi