U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1932019084828_809004 -
Ngày đặt hàng: 19/03/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

6300.000 ₫1.800.000 ₫
Tạm tính:1.800.000 ₫
Tổng tiền:1.800.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: NGUYỄN THỊ HUỆ
Địa chỉ: sỐ 7 lÝ TỰ TRỌNG, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1
Điện thoại: 0964721948

Email:

Ghi chú đơn hàng : ĐỀ NGHỊ GIAO HÀNG TRONG NGÀY 19/03, TRƯỚC 15H