U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1932022091303_987942 -
Ngày đặt hàng: 19/03/2022
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Pediasure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1400.000 ₫400.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn ngọc hồng linh
Địa chỉ: 2c bến phú lâm phường 9 quận 6
Điện thoại: 0933327764

Email:

Ghi chú đơn hàng :