U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1972019072520_309778 -
Ngày đặt hàng: 19/07/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫
Tạm tính:390.000 ₫
Tổng tiền:390.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần hữu tài
Địa chỉ: Căn hộ 910 - chung cư mường thanh, số 4 trần phú, phường lộc thọ, tP Nha trang
Điện thoại: 0902250227

Email:

Ghi chú đơn hàng : Tôi muốn mua chai 750ml Giá 390k nhưng hệ thống cứ Đến bước đặt hàng thì lại thành 2 chai 577ml. Vui lòng gọi tôi để xác nhận đặt mua chai 750ml.