U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1972019094728_978350 -
Ngày đặt hàng: 19/07/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần Thị Nhựt Thường
Địa chỉ: 122, ấp huỳnh thơ, xã Hậu Thạnh Đông, huyện tân Thạnh, long an
Điện thoại: 0918896168

Email:

Ghi chú đơn hàng :