U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1982018080225_114219 -
Ngày đặt hàng: 19/08/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫
Tạm tính:220.000 ₫
Tổng tiền:220.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Đức Anh
Địa chỉ: Xóm mới - Ngõ 97 - Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 01663977445

Email:

Ghi chú đơn hàng :