U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1992018011503_303845 -
Ngày đặt hàng: 19/09/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Võ Thị Ni Tiên
Địa chỉ: Nhà trọ ngọc xuyến , gan cảnh sát cơ động , phương 5, TP tra vinh
Điện thoại: 01645355072

Email:

Ghi chú đơn hàng :