U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1992018013645_589485 -
Ngày đặt hàng: 18/09/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Châu Trần
Địa chỉ: 119/22 đường 3/2 p.11 q 10
Điện thoại: 0909849529

Email:

Ghi chú đơn hàng :