U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1992018051137_395115 -
Ngày đặt hàng: 19/09/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Vitamin E 400 IU Kirkland

Mã :
Danh mục : Thực phẩm chức năng

1330.000 ₫330.000 ₫
Tạm tính:330.000 ₫
Tổng tiền:330.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lee Duy
Địa chỉ:
Điện thoại: 8899

Email: duyle.lkd@gmail.com

Ghi chú đơn hàng :