U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_1992019092332_85142 -
Ngày đặt hàng: 19/09/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần Thị Mỹ Huệ
Địa chỉ: 55/2 lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0966770896

Email:

Ghi chú đơn hàng :