U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_20122018040807_949827 -
Ngày đặt hàng: 20/12/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: phan thanh tùng
Địa chỉ: r6aroyalcity - nguyễn trai -thanh xuân - hà nội
Điện thoại: 0981125661

Email:

Ghi chú đơn hàng :