U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2052019124323_443673 -
Ngày đặt hàng: 19/05/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Đăng Thuỳ An
Địa chỉ: 388/5 Tân Kỳ Tân quý-P.Sơn Kỳ-Q.Tân Phú
Điện thoại: 0397270497

Email:

Ghi chú đơn hàng : Nhà cuối hẻm