U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2052020083921_192117 -
Ngày đặt hàng: 20/05/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫
Tạm tính:390.000 ₫
Tổng tiền:390.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Bùi Thị Hồng Phương
Địa chỉ: 315/8a Nguyễn Duy Trinh phường Bình Trưng Tây quận 2
Điện thoại: 0916912450

Email:

Ghi chú đơn hàng :