U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2062019100111_441909 -
Ngày đặt hàng: 20/06/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: trần thị thanh trà
Địa chỉ: 35 nội khu hưng gia 2, phường tân phong quận 7
Điện thoại: 326867572

Email:

Ghi chú đơn hàng : giao giờ hành chính