U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2092018010805_121390 -
Ngày đặt hàng: 20/09/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Bùi thị hồng Ánh
Địa chỉ: F22 phường phú mỹ
Điện thoại: 0868296256

Email:

Ghi chú đơn hàng : Nếu giao trong tuần thì hãy liên lạc trước