U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2092018043936_913789 -
Ngày đặt hàng: 20/09/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Ly Hoang
Địa chỉ: 193 Trần Hưng Đạo, Cô Giang, Quận 1
Điện thoại: 0988008889

Email:

Ghi chú đơn hàng :