U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2102018125151_309763 -
Ngày đặt hàng: 02/10/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Huỳnh Như
Địa chỉ: Ấp 1 xã đức hòa đông, đức hòa, long an
Điện thoại: 01628441097

Email:

Ghi chú đơn hàng :