U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2112020074544_492608 -
Ngày đặt hàng: 21/01/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền
Tạm tính:0 ₫
Tổng tiền:0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Đào Thị Trang
Địa chỉ: Đường 208, xã lê lợi, huyện an dương, hải phòng
Điện thoại: 0989270891

Email:

Ghi chú đơn hàng : Gần trường tiểu học lê lợi