U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_212019113121_799705 -
Ngày đặt hàng: 02/01/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

2300.000 ₫600.000 ₫
Tạm tính:600.000 ₫
Tổng tiền:600.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần dũng
Địa chỉ: 20 đường 990, phường phú hữu, quận 9, tp hcm
Điện thoại: 0948494440

Email:

Ghi chú đơn hàng :